Tiếng Việt | English

07/09/2017 - 19:40

Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh Long An: 15 năm đồng hành và phát triển

Sau gần 15 năm đi vào hoạt động, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) - Chi nhánh tỉnh Long An không ngừng lớn mạnh và phát triển. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi kịp thời đến với hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ đó, các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện
phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mạng lưới cơ sở phát triển

Ngày 04/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập NHCSXH, có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận. Theo đó, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT, ngày 14/01/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) NHCSXH Việt Nam.

Một điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội

Ngay sau khi có quyết định thành lập chi nhánh, UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban Đại diện (BĐD) HĐQT do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan; đồng thời, chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập BĐD HĐQT cùng cấp và đi vào hoạt động với 155 thành viên.

Giám đốc NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An - Nguyễn Trọng Điệp cho biết: “Sau gần 15 năm đi vào hoạt động, NHCSXH tỉnh phát triển rộng khắp, đáp ứng tốt việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện nay, tổng số thành viên của BĐD các cấp là 354, trong đó, BĐD HĐQT cấp tỉnh có 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng làm Trưởng ban.

Ngoài ra, NHCSXH tỉnh phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp gồm: Hội sở tỉnh và 14 phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, đồng thời thành lập và tổ chức hoạt động tốt 192 điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn với 3.275 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh, tiết kiệm chi phí đi lại”.

Ngân hàng của người nghèo

Sau gần 15 năm hoạt động, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An hỗ trợ vốn cho 768.037 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với số tiền 7.803 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giúp 64.780 hộ thoát nghèo; duy trì tạo việc làm cho gần 57.867 lao động; hỗ trợ xây dựng 139.890 công trình nước sạch; hỗ trợ xây dựng gần 13.935 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; hỗ trợ vốn học tập cho 95.936 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;...

Tân Thạnh là một trong những huyện làm tốt việc đưa vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Thị Huê cho biết: “Hiện nay, huyện quản lý và thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách, có tổng dư nợ trên 195 tỉ đồng, với 9.583 hộ vay. Doanh số cho vay đạt 521 tỉ đồng, với 50.626 lượt hộ vay vốn. Từ đó, góp phần tạo việc làm cho trên 7.000 lao động; 12.386 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp 4.936 hộ thoát nghèo;...”.

Trước đây, gia đình ông Lê Văn Chệch, ngụ ấp Năm Ngàn, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, thuộc diện hộ nghèo; nhà không có đất sản xuất, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Năm 2011, gia đình ông được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tân Thạnh hỗ trợ vay 20 triệu đồng để chăn nuôi dê sinh sản. Từ số tiền đó, ông mua được 5 con dê nái. Với số dê ban đầu, gia đình ông nhân giống ra hàng chục dê con; tiền bán dê con, ông thuê 1ha đất nông nghiệp trồng lúa và đầu tư nuôi cá. Đến nay, gia đình ông Chệch không chỉ thoát nghèo mà còn xây được căn nhà tường khang trang.

Ông Lê Văn Chệch (bìa trái) thoát nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính Xã hội

Ông Chệch cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, gia đình tôi chắc chưa thoát nghèo, vẫn sống nhờ vào sự trợ giúp của Nhà nước. Giờ đây, gia đình tôi tiếp tục chăm chỉ làm ăn, cố gắng vươn lên thành hộ khá, giàu ở địa phương”.

Tiếp tục đồng hành cùng người nghèo

Ông Nguyễn Trọng Điệp cho biết thêm: “Đạt kết quả trên, thời gian qua, NHCSXH tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp NHCSXH tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, đồng thời có sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức NHCSXH tỉnh và sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn,...”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, từ đó, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Qua đó, NHCSXH xứng đáng là ngân hàng của người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng cho biết: “Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” và Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống. Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội và quan tâm, tạo điều kiện cho NHCSXH trên địa bàn tỉnh hoạt động thuận lợi”.

Gần 15 năm đi vào hoạt động, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An góp phần giảm hộ nghèo; tạo việc làm mới cho hàng ngàn lao động; hỗ trợ hàng ngàn lượt gia đình xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường;... Cùng tỉnh nhà xây dựng thành công xã văn hóa, nông thôn mới theo lộ trình, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hy vọng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An tiếp tục là nơi tin cậy và điểm tựa vững chắc cho người nghèo, các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường thông tin: “Thông qua các chương trình vay vốn hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở cho hộ nghèo,... của NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Long An góp phần giúp huyện xây dựng thành công huyện điểm điển hình về văn hóa. Từ đó, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; học sinh, sinh viên có điều kiện được đến trường,... Đặc biệt, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường giúp xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của người dân nơi đây”.

Ông Nguyễn Văn Nơ, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành chia sẻ: “Năm 2009, 2 người con của tôi lần lượt thi đậu đại học nhưng lúc đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con đến trường. Nhờ chương trình vay vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của NHCSXH, các con tôi có điều kiện bước vào giảng đường đại học. Ngoài ra, NHCSXH còn hỗ trợ gia đình vay 30 triệu đồng đầu tư trồng thanh long để phát triển kinh tế. Đến nay, 2 con tôi ra trường, có việc làm ổn định và hoàn trả tiền vay cho ngân hàng. Đặc biệt, gia đình tôi thoát nghèo, xây dựng được căn nhà tường khang trang và trở thành hộ khá, giàu ở địa phương”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ - Nguyễn Văn Tưởng cho biết: “15 năm qua, xã Mỹ Thạnh Tây được NHCSXH quan tâm đầu tư vốn tín dụng chính sách cho người dân địa bàn trên 29 tỉ đồng, với 1.023 hộ vay vốn từ 12 chương trình cho vay. Thông qua các chương trình cho vay, bình quân hàng năm, xã giảm từ 30-65 hộ nghèo. Với sự hỗ trợ của NHCSXH, tôi tin rằng, thời gian tới, xã Mỹ Thạnh Tây tiếp tục phát triển”./.

Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết