Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 10:41

Ngân hàng Thế giới bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, bà Carolyn Turk sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Tân Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Carolyn Turk (quốc tịch Anh) bắt đầu làm việc từ 1/7, bà đã tham gia công tác tại Ngân hàng Thế giới từ năm 1998. Kể từ đó bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có Chuyên gia cao cấp về giảm nghèo tại Việt Nam, Chuyên gia phát triển xã hội cao cấp và Chuyên gia phát triển xã hội Trưởng tại Đông Âu và khu vực Trung Á, Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Rwanda. Vị trí gần nhất mà bà đảm nhiệm là Giám đốc Quốc gia WB của nhóm các nước Ethiopia, Nam Sudan, Sudan và Eritrea.

Bà Carolyn Turk sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư của WB và các chương trình chia sẻ tri thức với Việt Nam, bao gồm trao đổi ở cấp địa phương, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.