Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 15:10

Ngành Tài nguyên và Môi trường Long An tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 01/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An - Võ Minh Thành nhấn mạnh, ngành sẽ tập trung tối đa để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Ngay từ đầu năm, ngành TN&MT Long An chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Ngành đề ra 66 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổ chức thực hiện.

6 tháng đầu năm 2019, Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đạt một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sở vẫn gặp một số hạn chế, khó khăn nhất định. Lĩnh vực đất đai còn khá nhiều vướng mắc, ô nhiễm môi trường còn xảy ra, nhất là việc thu gom xử lý rác sinh hoạt tại các địa phương. Nhiệm vụ thực hiện trên lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu vẫn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế,…

Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kết luận số 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An

Giám đốc Sở TN&MT Long An - Võ Minh Thành nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2019, ngành sẽ tập trung tối đa để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ chung, sở tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT, kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn phù hợp với tình hình quản lý thực tế tại địa phương, tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng, công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực đất đai, sở tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND cấp huyện, trình thẩm định và phê duyệt trước ngày 31/12/2019.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tiếp tục thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/03/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp các địa phương làm việc với chủ đầu tư dự án tái định cư nắm bắt tiến độ, đôn đốc để sớm giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư.

Trong lĩnh vực môi trường, sở tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, các đơn vị có nguồn thải lớn để không xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường; xử lý dứt điểm các điểm nóng về môi trường còn tồn đọng.

Ngoài ra, tại hội nghị, một số thắc mắc, kiến nghị của các địa phương liên quan đến lĩnh vực TN&MT được lãnh đạo sở, phòng, ban giải đáp, làm rõ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết