Tiếng Việt | English

16/07/2020 - 14:32

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội đảng bộ các cấp

Sáng 16/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; đại diện Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;… Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm tiến độ, hiệu quả và hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong đó, công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý các cấp và đánh giá xếp loại Đảng bộ cấp huyện năm 2019 hoàn thành đúng tiến độ, chặt chẽ, đúng quy trình, nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo dõi, nắm tình hình, kịp thờ trao đổi, phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cũng như thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và theo dõi nắm tình hình nội bộ các đơn vị, địa phương trước, trong và sau Đại hội. Ngoài ra, ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Tổ chức xây dựng Đảng còn một số khó khăn, hạn chế như việc triển khai nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu; công tác chỉ đạo Đại hội điểm và Đại hội đại trà ở một vài Đảng bộ cơ sở còn hạn chế, vai trò cấp ủy ở một số đơn vị chưa được phát huy tốt, còn một vài địa phương kết quả bầu cử chưa đạt yêu cầu cũng như việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019 ở một số nơi còn chạy theo thành tích, chưa đúng thực chất; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến bị xử lý, kỷ luật, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện các Ban xây dựng Đảng, các địa phương đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác Tổ chức xây dựng Đảng như việc kiện toàn cấp ủy xã sau sáp nhập; kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự; cách triển khai, tổ chức, đánh giá việc lấy phiếu nhận diện 82 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; việc thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, nhất thể hóa chức danh theo Đề án 02 của Tỉnh ủy;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp ủy, ngành Tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đạt được. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp đã thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, chủ động tham mưu đề xuất, triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiều Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hầu hết chỉ đạo, nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương giao đều hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy các cấp phải chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy các cấp phải chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẩm định kỹ nhân sự cấp ủy về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ thủ tục theo quy định; quan tâm việc bầu cử trong Đại hội phải đúng quy chế bầu cử trong Đảng; khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp huyện.

Sau đại hội, chủ động phối hợp tham mưu việc sắp xếp cán bộ theo đề án nhân sự; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy cụ thể; tập trung sớm triển khai, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định, kịp thời đối với cán bộ thôi tham gia cấp ủy. Đồng thời, chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chặt chẽ có hiệu quả các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết