Tiếng Việt | English

15/12/2015 - 19:33

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng

Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 15/12, Trung ương làm việc tại Hội trường.

Buổi sáng, Trung ương thảo luận về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, điều hành phiên họp.

Buổi chiều, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đọc dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận nội dung trên./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết