Tiếng Việt | English

31/10/2018 - 19:54

Người dân, doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực đất đai

Ngày 31/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với người dân (ND) và doanh nghiệp (DN) trên lĩnh vực ngành phụ trách.

Các nội dung thắc mắc của ND, DN trên địa bàn tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất,…

Bên cạnh, lĩnh vực môi trường, khoáng sản cũng được ND, DN quan tâm, đặt vấn đề và đóng góp ý kiến. Lần giao lưu trực tuyến này, sở ghi nhận 10 câu hỏi liên quan thuộc thẩm quyền và trả lời đầy đủ để ND, DN hiểu rõ.

Giám đốc sở TN&MT - Phan Nhân Duy nhấn mạnh, các thắc mắc của ND, DN sẽ được thông tin đầy đủ 

Giám đốc sở TN&MT - Phan Nhân Duy thông tin: Đây là hoạt động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên lĩnh vực TN&MT. Bên cạnh, việc giao lưu trực tuyến là hoạt động thường xuyên giữa sở với ND, DN, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan. Đồng thời, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, từ đó sở tham mưu cấp trên có hướng bổ sung, khắc phục, phù hợp thực tế./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết