Tiếng Việt | English

25/12/2017 - 15:19

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Người lao động trong thời gian thử việc có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội không?

* Câu hỏi: Người lao động (LĐ) trong thời gian thử việc có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

(phttrang154@gmail.com)

Trả lời:

Theo Luật BHXH 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2016), người LĐ làm việc theo hợp đồng LĐ không xác định thời hạn, hợp đồng LĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (kể từ ngày 01-01-2018 là hợp đồng LĐ từ đủ 1 tháng trở lên) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 26, Điều 27, Bộ luật LĐ thì người sử dụng LĐ và người LĐ có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h, khoản 1, Điều 23 của bộ luật này, không bao gồm nội dung về BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT).

Căn cứ quy định trên thì thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc, người LĐ không thuộc đối tượng tham gia.

* Câu hỏi: Người LĐ đang trong thời gian nghỉ sinh có phải đóng BHXH, BHYT không?

(phttrang154@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 39 Luật BHXH 2014: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người LĐ và người sử dụng LĐ không phải đóng BHXH.

* Câu hỏi: Khi người LĐ nghỉ việc không lương, doanh nghiệp có phải đóng BHXH cho người LĐ không?

Lê Thị Kim Thu (Đức Hòa)

Trả lời:

Khoản 4, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14-4-2017 quy định, người LĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Theo quy định trên thì người LĐ và doanh nghiệp không phải đóng BHXH, đồng thời, đơn vị phải báo giảm LĐ.

* Câu hỏi: Người LĐ là người nghỉ hưu và có hưởng lương hưu thì doanh nghiệp có phải dóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp không?

(kimptl-548@gmail.com)

Trả lời:

- Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH 2014 quy định: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng LĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Khoản 2, Điều 12 Luật BHYT 2014 quy định: Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ hàng tháng.

- Khoản 2, Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định: Người LĐ theo quy định tại khoản 1, điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo các quy định trên thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người LĐ đang hưởng lương hưu./.

Bảo hiểm Xã hội Long An

Từ ngày 10/7/2017, Báo Long An phối hợp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Long An mở chuyên mục Thông tin và Hỏi - Đáp về BHXH, bảo hiểm y tế trên trang 9 số báo thứ hai hàng tuần nhằm giải đáp những thắc mắc của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế. Mọi thắc mắc xin bạn đọc gửi thư về Văn phòng - BHXH tỉnh Long An, số 135 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An hoặc email: ptchcbhxhla@gmail.com.
Chia sẻ bài viết