Tiếng Việt | English

22/03/2020 - 11:20

Nhà máy nước Nhị Thành bơm nước thô phục vụ sản xuất nông nghiệp

Mỗi ngày, nhà máy nước Nhị Thành (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - do Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An làm chủ đầu tư) phối hợp ngành chức năng bơm hàng chục ngàn khối nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó hạn, mặn.

Bơm nước lưu lượng 1.000m3/giờ để phục vụ sản xuất nông nghiệp

Từ đầu tháng 02/2020, nhà máy tích cực phối hợp ngành Nông nghiệp tổ chức bơm nước thô từ kênh Rạch Chanh, theo đường ống cấp nước của công ty, xả nước thô vào các kênh, rạch trên địa bàn huyện Thủ Thừa với lưu lượng khoảng 1.000m3/giờ để bổ sung nguồn nước ngọt vào cứu lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 và cây trồng bị thiếu nước ngọt vì hạn, mặn.

Tính đến gần cuối tháng 3, nhà máy nước đã bơm trên 500.000m3 nước để hỗ trợ, phần nào giải quyết được vấn đề thiếu nước nghiêm trọng, tránh tình trạng mất trắng cho hàng ngàn hecta lúa và cây trồng của người dân trên địa bàn 2 huyện Thủ Thừa và Tân Trụ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết