Tiếng Việt | English

04/11/2017 - 04:47

Nhân rộng những mô hình, cách làm hay

Hiện nay, các địa phương tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Băng rôn tuyên truyền Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, nhiều nơi, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức; tỷ lệ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 98%, quần chúng trên 95%. Thông qua quán triệt, học tập và tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đa số các mô hình về thực hiện Chỉ thị 05 đều gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, xây dựng xã xăn hóa - nông thôn mới; đô thị văn minh,...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức - Huỳnh Thị Thanh Bình cho biết, địa phương duy trì mô hình truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ đầu tuần, xây dựng mới mô hình “Tuyến đường trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp” ở 15 xã, thị trấn. Theo đó, mỗi địa phương chọn 1 tuyến đường làm điểm và 1 tuyến đường làm điện để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xã Thanh Phú chọn 2 tuyến đường ấp Phước Tú và đường liên xã Thanh Phú - Mỹ Yên trồng cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh. Xã giao các đoàn thể, đồng thời vận động người dân cùng bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, góp phần củng cố, nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, 6 tháng/1 lần, Bến Lức còn thực hiện mô hình thư khen của Bí thư Huyện ủy nhằm động viên, khích lệ những cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.

Còn huyện Thủ Thừa thực hiện các mô hình “3 trong 1”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Phân loại rác tại hộ gia đình”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng”. Thị xã Kiến Tường thực hiện mô hình “Sổ sinh hoạt chi bộ”, “Thủ tục 3 trong 1: Cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu”, “Ngày thứ sáu nghe dân nói”, “Đi báo việc, về báo công”, “Nâng bước các em đến trường”. Huyện Vĩnh Hưng xây dựng mô hình “Phân công giúp hộ nghèo”, “Tổ liên kết trồng rau an toàn”, “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”; huyện Thạnh Hóa với “Sống có nghĩa tình”, “Chung tay giúp đỡ học sinh nghèo”, “3 đúng”;… Các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, đơn vị. Các địa phương thực hiện tốt việc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhiều nơi còn tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và nhân rộng mô hình.

Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết