Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 20:45

Nhiều địa phương biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo gương Bác

Ngày 15/5, các huyện: Cần Giuộc, Châu Thành, Cần Đước, Mộc Hóa, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, đoàn thể các địa phương triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Huyện Cần Giuộc tặng giấy khen cho 5 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 20 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Huyện Cần Đước biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Huyện Mộc Hóa biểu dương 15 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Huyện Tân Thạnh tặng giấy khen cho 21 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Thị xã Kiến Tường tuyên dương 27 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác 

CTV 

Chia sẻ bài viết