Tiếng Việt | English

03/10/2019 - 11:14

Nhiều vi phạm tại Công ty chuyên sản xuất bêtông tươi

Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Nguyên (Cty CP XD Nam Nguyên), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoạt động nhiều năm qua nhưng có nhiều vi phạm về pháp luật đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo vệ môi trường.

Công ty hoạt động trong thời gian dài với nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường

Công ty hoạt động trong thời gian dài với nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường

Chỉ ra các vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư

Thời gian qua, báo chí đã phản ánh về tình trạng Cty CP XD Nam Nguyên sản xuất gây bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bên cạnh đó, truyền thông cũng phản ánh, Cty có nhiều vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư.

Mới đây, UBND tỉnh có kết luận thanh tra toàn diện đối với Cty CP XD Nam Nguyên và chỉ ra nhiều vi phạm cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan. Kết quả thanh tra chỉ rõ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Cty là sản xuất bêtông tươi. Cty đi vào hoạt động từ tháng 6/2010, thuê đất của bà Vòng Sau Chan và bà Hồ Thị Xuyến với tổng diện tích 7.346m2. Trong đó, đất trồng cây lâu năm 1.719m2, đất trồng cây hàng năm 4.550m2 và đất ở tại nông thôn 1.077m2.

Tuy nhiên, Cty đã có nhiều vi phạm. Cụ thể, Cty xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trên nhóm đất nông nghiệp và đất ở tại nông thôn là không đúng mục đích sử dụng đất. Cty chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cty hoạt động khi chưa được cấp quyết định thỏa thuận địa điểm đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án được triển khai, thực hiện khi chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Cty xây dựng dây chuyền phối trộn bêtông trên phần đất thuê của bà Hồ Thị Xuyến nhưng không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp. Cty hoạt động, sản xuất bêtông tươi với tổng sản lượng cung cấp ra thị trường bình quân khoảng 5.000-6.000m3 bêtông tươi/tháng nhưng lại không lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phải tháo dỡ các hạng mục xây dựng không phép

Từ những vấn đề được chỉ ra cho thấy trách nhiệm của UBND xã Đức Hòa Hạ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, UBND huyện Đức Hòa trong quản lý đất đai còn hạn chế, chưa chặt chẽ, chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc này, dẫn đến vụ việc bà Vòng Sau Chan, bà Hồ Thị Xuyến cho Cty thuê nhóm đất nông nghiệp và đất ở tại nông thôn nhưng sử dụng để hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng trạm trộn bêtông, không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai trong thời gian dài nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Từ đó dẫn đến hiện nay, hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, việc quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước còn hạn chế, chưa chặt chẽ, để Cty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian dài không có quyết định chủ trương đầu tư mà chưa được xử lý kịp thời, dẫn đến hành vi vi phạm hành chính của Cty đến nay đã hết thời hiệu xử phạt hành chính.

Trong quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp cũng cho thấy, UBND xã Đức Hòa Hạ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hòa, UBND huyện Đức Hòa, Sở Xây dựng quản lý chưa chặt chẽ. Thực tế này dẫn đến hành vi vi phạm về trật tự xây dựng của Cty chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để.

Do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng nên ngày 18/7/2019, UBND huyện Đức Hòa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Cty CP XD Nam Nguyên tự tháo dỡ công trình vi phạm. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đức Hòa đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành quyết định này của Cty theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân lãnh đạo và công chức trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng (giai đoạn từ tháng 6/2010 đến nay), từ đó xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, qua kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh thì ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Cty CP XD Nam Nguyên không phù hợp để tiếp nhận ngoài khu, cụm công nghiệp. Từ đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Cty CP XD Nam Nguyên phải tự tháo dỡ dây chuyền phối trộn bêtông, các hạng mục xây dựng không phép tại địa chỉ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cty phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường,...

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết