Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 15:38

Nhiều ý kiến đóng góp cho văn kiện Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lần thứ XI

Ngày 6-8, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Hòa tiếp tục ngày làm việc thứ 2. ĐH đã chia 6 tổ thảo luận đóng góp cho văn kiện Đảng bộ huyện; báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo phương án nhân sự Đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh; thông qua quy chế bầu cử.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Trong phần thảo luận đóng góp văn kiện Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đa số các ý kiến của đại biểu tập trung tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp; tập trung phát triển thương mại-dịch vụ đồng bộ phát triển công nghiệp và chương trình quản lý đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Một số ý kiến góp ý việc quy hoạch và mở rộng, nâng cấp đô thị thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Đức Hòa, chỉnh trang thị trấn Hiệp Hòa. Phấn đấu đến năm 2020, thị trấn Hậu Nghĩa đạt đô thị loại III, thị trấn Đức Hòa đạt đô thị loại IV và thị trấn Hiệp Hòa đạt đô thị loại V.

Về sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ tới, huyện tập trung nâng chất lượng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020; phát triển liên kết 4 nhà gắn với chế biến và tiêu thụ nông phẩm; phát huy hiệu quả sử dụng nước từ thủy lợi Phước Hòa, Ba Sa-Láng Ven và Lộc Giang./.

Lê Đức
 

Chia sẻ bài viết