Tiếng Việt | English

16 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cô Nguyễn Ngọc Giàu - giáo viên dạy lớp kiêm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là một trong những điển hình của trường, 16 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.