Tiếng Việt | English

Đoàn phường Tân Khánh, TP.Tân An đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An đã triển khai và duy trì nhiều mô hình ý nghĩa, thiết thực trong cộng đồng.