Tiếng Việt | English

Khi “tiểu thư” tham gia tình nguyện hè

Mùa hè xanh mãi là những kỷ niệm đẹp, khó quên của nhiều chiến sĩ tình nguyện, đặc biệt là những “cậu ấm, cô chiêu” lần đầu đến với mặt trận tình nguyện.