Tiếng Việt | English

Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trực tuyến năm 2018

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Long An vừa tổ chức khai mạc Hội thi Trắc nghiệm trực tuyến năm 2018. Hội thi diễn ra từ ngày 19/9-31/10/2018.