Tiếng Việt | English

Sức trẻ tân binh

Ân cần, chu đáo đón nhận 510 chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An khẩn trương ổn định quân số, tư tưởng và từng bước rèn CSM vào nề nếp.