Tiếng Việt | English

Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) khép lại thành công vào 17/8.