Tiếng Việt | English

Hội trại mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 17-18/01, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Long An tổ chức Hội trại mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, với hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.