Đại hội Chi đoàn cơ sở Báo Long An nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày 28/4, Chi đoàn cơ sở Báo Long An tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2019). Tại đại hội, nhiều chỉ tiêu, giải pháp quan trọng trong công tác đoàn được đề ra nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên.