Tiếng Việt | English

Đức Hòa tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.