Tiếng Việt | English

Khai mạc hội trại huấn luyện kỹ năng

Hội trại tạo điều kiện cho đội viên, chỉ huy đội cấp cơ sở được rèn luyện kỹ năng, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đội viên tiêu biểu,…