“Nông dân lớp 7” bỏ lương nghìn đô ở Israel, về nước chế tạo robot

"Nhà khoa học chân đất" - Phạm Văn Hát chỉ học hết lớp 7 nhưng chế tạo được rô-bốt đặt hạt, xuất khẩu sang các nước tiên tiến với giá 2.500 USD.