Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Là lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng Công an Long An luôn phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.