Tiếng Việt | English

Chung tay vì một môi trường không rác thải

Với thông điệp “Hãy cho mình ăn rác thải nhựa, đừng thải rác xuống đại dương”, đoàn viên, thanh niên Trường THPT Cần Giuộc thực hiện mô hình Cá tre ăn rác thải nhựa góp phần phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường.