Tiếng Việt | English

Long An: Sôi nổi Ngày Đoàn viên (26/3)

Tại Hội trường Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2019.