Tiếng Việt | English

San sẻ giọt máu hồng - Trao tình yêu thương

Những năm qua, với phương châm “San sẻ giọt máu hồng - Trao tình yêu thương”, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng đoàn viên, thanh niên ngày càng phát triển rộng khắp.