Tiếng Việt | English

Đoàn viên, thanh niên huyện Tân Thạnh: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Đóng góp ngày công xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn ... là những việc mà đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã và đang làm, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.