Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Hôm nay, ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cả nước có rất nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày đặc biệt này.