Tiếng Việt | English

Đoàn Thanh niên huyện Cần Đước với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Từ nhiều năm qua, đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn của Đoàn Thanh niên huyện Cần Đước, tỉnh Long An không phải qua đo đếm bằng số lần ra quân, số hoạt động, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia.