Tiếng Việt | English

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn - Đội

Tỉnh đoàn Long An tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019 và triển khai chương trình công tác Đoàn, Đội năm 2019-2020.