Đóng lưới lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Câu lạc bộ đóng lưới tại xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa do những thanh niên trong ấp Bình Tây 1 tổ chức vào mùa nước nổi mang lại hiệu quả cao.