Hết lòng vì công tác xã hội

Hòa nhã, năng nổ, nhiệt tình; đó là ấn tượng đầu tiên khi được tiếp xúc với anh Đặng Quang Khải, SN 1984, dân quân tự vệ Khối Cơ quan UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.