Tổ chức đội thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành công văn về việc tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và tích cực phòng chống bão.