Tôi có tha thứ cho em từng tham giàu mà nói chia tay?

Y. từng hét thẳng vào mặt tôi “Ngữ như anh sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho vợ con được đâu”.