Tiếng Việt | English

Sắp lấy vợ, trong lòng vẫn yêu một người... đàn ông

Tôi lo lắng không biết tình cảm của tôi với cợ sắp cưới liệu có là thật hay chỉ là một sự khoả lấp cho mối tình 4 năm ngang trái của tôi… với một người đàn ông khác.