Tiếng Việt | English

Tôi có đang đùa với lửa?

Liệu tôi có chủ quan không khi xã hội không thiếu những bài học về chuyện "nối giáo cho giặc"? Liệu tôi có mất cả chồng lẫn bạn?