Tiếng Việt | English

Như ở cùng hàng xóm khi lỡ cưới người không yêu

Sau những tổn thương bởi chuyện tình cảm, em đã "liều" cưới một cô gái ngoan hiền qua mai mối khi không yêu.