Có một tình yêu đã qua…

Em chưa bao giờ trách anh tại sao trong tình cảm lại “một chân mà đứng hai xuồng”…