Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 18:28

Những điểm cần lưu ý trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (TL) có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Mục tiêu của Luật là hạn chế, giảm dần tỷ lệ người sử dụng TL, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có nguyên nhân từ TL và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Điều 7 của Luật quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của TL. Theo đó, người dân được sống, làm việc trong môi trường không có khói TL; được yêu cầu người hút TL không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc; được vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng TL, cai nghiện TL; được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút TL tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc; được phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 của Luật cấm quảng cáo, khuyến mại TL; tiếp thị TL trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh TL, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này; cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán TL; cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán TL; cấm bán, cung cấp TL cho người chưa đủ 18 tuổi; cấm sử dụng hình ảnh TL trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em; cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng TL.
Điều 11 của Luật cũng quy định các địa điểm cấm hút TL hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b, khoản 2, Điều này; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút TL hoàn toàn bao gồm ôtô, tàu bay, tàu điện.

Điều 13 của Luật quy định nghĩa vụ của người hút TL: Không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc; không hút TL trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

Điều 14 quy định quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút TL. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút TL có các quyền: Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút TL tại địa điểm cấm hút TL; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút TL ra khỏi cơ sở của mình; từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút TL nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút TL có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút TL tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút TL tại địa điểm cấm hút TL.

Điều 25 quy định về việc bán TL: Không được bán TL phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó./.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết