Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 20:13

Những đồng vốn nghĩa tình

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên,... góp phần cùng địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống
Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống

Xác định việc giúp người nghèo có nguồn vốn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh là chìa khóa giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để tiếp sức cho người nghèo, đồng thời hoàn thành tiêu chí xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới. 

Đến thăm gia đình bà Phạm Thị Thu Huyền, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa của nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tại đây, bà kể cho ch