Tiếng Việt | English

07/10/2018 - 10:23

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ sáng nay, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

2 / 8 Đại diện gia đình dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đại diện gia đình dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại lễ truy điệu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết