Tiếng Việt | English

21/12/2017 - 01:25

Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (TL) có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Mục tiêu của luật là hạn chế, giảm dần tỷ lệ người sử dụng TL, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có nguyên nhân từ TL và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Điều 7 của luật quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của TL. Theo đó, người dân được sống, làm việc trong môi trường không có khói TL; được yêu cầu người hút TL không hút TL tại địa điểm có quy định cấm hút TL; được vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng TL, cai nghiện TL; được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút TL tại địa điểm có quy định cấm hút TL; được phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút TL tại địa điểm có quy định cấm hút TL.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 9 của luật: Cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển TL giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu TL; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu TL, TL nhập lậu; cấm quảng cáo, khuyến mại TL; tiếp thị TL trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh TL, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của luật này; cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán TL; cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán TL; cấm bán, cung cấp TL cho người chưa đủ 18 tuổi; cấm bán TL bằng máy bán TL tự động; hút, bán TL tại địa điểm có quy định cấm; cấm sử dụng hình ảnh TL trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em; cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng TL.

Điều 11 của luật cũng quy định các địa điểm cấm hút TL hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b, khoản 2, điều này; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. Địa điểm cấm hút TL hoàn toàn trong nhà, bao gồm: Nơi làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện; địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, điều này và khoản 1, Điều 12 của luật này. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút TL hoàn toàn bao gồm ôtô, tàu bay, tàu điện.

Những địa điểm cấm hút TL trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút TL theo Điều 12, bao gồm: Khu vực cách ly của sân bay; quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa./.

Nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (TL); thực hiện đạt các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại TL đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 16-6-2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của TL trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp hiệu quả với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống tác hại TL; những tác hại của TL với sức khỏe, kinh tế, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu không hút thuốc tại nơi làm việc, đưa quy định cấm hút TL vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm hút TL tại các cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, quy ước tại cộng đồng. Phối hợp tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn TL giả, TL nhập lậu qua biên giới; thành lập các đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của TL tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học,...

UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại TL trên địa bàn, xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động cụ thể; tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương: Phối hợp chặt chẽ ngành Y tế tăng cường các hoạt động thực thi Luật Phòng, chống tác hại của TL; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của TL; bổ sung tiêu chí không sử dụng TL vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng,...

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết