Tiếng Việt | English

11/12/2015 - 08:40

Niềm tin và động lực mới

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đang ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, nghị quyết năm 2015. Kỳ họp hoạch định nhiều vấn đề quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 - năm cả nước sẽ tổ chức bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và cũng là năm khởi đầu cho kế hoạch 5 năm 2016-2020. Kỳ họp này còn có ý nghĩa đặc biệt, khi bầu chọn nhân sự lãnh đạo bổ sung cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp đã kết thúc thành công, hoàn thành nội dung, chương trình nghị sự đề ra. Trong kỳ họp, nội dung quan trọng mà cử tri tỉnh nhà quan tâm là chính quyền và các ngành chức năng báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu trước và sau kỳ họp thứ 13, trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII.

Có tổng cộng 1.100 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp lại gần 100 ý kiến chung, xoay quanh các nội dung hết sức thiết thực của đời sống như: Sản xuất nông nghiệp, đầu ra và thương hiệu cho nông sản, công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học-kỹ thuật; chuyện đi lại, đường sá, cầu, kênh; an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bữa ăn; chuyện học hành và khám, chữa bệnh; vấn nạn ô nhiễm môi trường;... Phần lớn những vấn đề này được cử tri đặt ra nhiều lần trước đó.

Đặc biệt, tại kỳ họp, có 11 cuộc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh với các sở, ngành. Với vai trò đại diện của mình, các đại biểu chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và liên quan đến kết quả công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các vấn đề trên được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp nhận, giải đáp cụ thể.

Những chất vấn, truy vấn của đại biểu, chủ trì kỳ họp đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện bằng phương hướng, lộ trình và kết quả giải quyết. Đó là những vấn đề “nóng” như: Dự án cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh tại các xã vùng hạ; an toàn vệ sinh thực phẩm; hiệu quả đầu tư các công trình phục vụ du lịch; chất lượng công trình cầu dây tại khu vực Đồng Tháp Mười;... Những vấn đề này chắc chắn sẽ tiếp tục được quan tâm giải quyết.

Thời gian qua, mặc dù KT-XH còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách và đời sống nhân dân nhưng kinh tế tiếp tục phục hồi, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, quốc phòng-an ninh được giữ vững là những thành quả đáng ghi nhận.

Trong bộn bề khó khăn, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu được chính quyền các cấp và sở, ngành quan tâm giải quyết, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng và phục vụ đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần phải có lộ trình, kinh phí, giải pháp thích hợp và sự chia sẻ, đồng thuận của nhân dân. Kỳ họp bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND sẽ tạo thêm sức bật mới cho tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 và tiếp tục có bước đột phá mới./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết