Tiếng Việt | English

02/12/2019 - 08:31

Nỗ lực về đích năm 2019

Những tờ lịch đầu tiên của tháng 12 đã xuất hiện, không đầy một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019. Lúc này, không khí chuẩn bị tết đã gần kề, các cấp, các ngành đang tích cực chạy đua với thời gian để về đích các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Thời gian, công việc đang thúc giục mọi người. 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Với những kết quả đã đạt trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu liên quan mật thiết đến đời sống như tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, sản lượng lương thực, xây dựng nông thôn mới,…

Thời gian qua, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kết nối cung - cầu để tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Công tác quản lý điều hành ngân sách được tập trung, kết quả thu đạt khá tốt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ. Quốc phòng - an ninh cơ bản được bảo đảm. Cải cách hành chính đạt nhiều hiệu quả tích cực,… Với những kết quả hết sức khả quan trên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh luôn luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể, nhất là sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tuy phấn khởi trước những kết quả đã đạt, chúng ta cũng không nên chủ quan, quá vui mừng, bởi vẫn còn những lo lắng. Đó là tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi còn diễn biến phức tạp, dịch tả heo châu Phi phát bệnh hầu hết các địa phương trong tỉnh, làm ảnh hưởng đến giá heo và sức mua của thị trường. Việc tiêu thụ nông sản còn khó khăn, chưa ổn định. An ninh, trật tự có mặt chưa đảm bảo, nhất là khu vực tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp. Cải cách hành chính chưa thật sự tốt, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong giải quyết hồ sơ hành chính. Quỹ đất sạch để cho thuê ở các khu, cụm công nghiệp còn ít, trong khi tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã có chủ trương còn chậm ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động còn cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa thật sự tốt, nhất là ở các địa bàn đô thị, khu dân cư, các khu cụm công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh,...

Trong tuần này, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 (khóa X) và kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019) sẽ được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Những tồn tại, hạn chế sẽ được phân tích, mổ xẻ để có những giải pháp tốt nhất trong năm 2020.

Để bảo đảm về đích các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời củng cố, nâng chất các kết quả đã đạt, các cấp, các ngành cần khẩn trương, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền người dân đồng thuận, tích cực tham gia. Từ đó, tạo không khí hăng hái thi đua giữa các địa phương, các ngành, đơn vị nhằm đạt kết quả tốt nhất, làm cơ sở để tỉnh hoàn thành nghị quyết năm 2019, làm nền tảng, động lực cho năm cuối nhiệm kỳ 2020./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết