Tiếng Việt | English

06/03/2019 - 08:08

Nói không với “tham nhũng vặt”

Thời gian gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH. Tuy nhiên, tình trạng “tham nhũng vặt” còn gây bức xúc, nhức nhối trong đời sống xã hội, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước.

“Tham nhũng vặt” là những hành vi của cán bộ, công chức lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc với mục đích vụ lợi. “Tham nhũng vặt” diễn ra phức tạp trên nhiều lĩnh vực với hình thức nhũng nhiễu, hạch sách, nhận bao thư, quà, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm.

Trong lĩnh vực cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải “bôi trơn”, “lót tay”, “đi cửa sau” để được thuận lợi trong công việc. Lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng vẫn còn hiện tượng không minh bạch, phải lo lót, chung chi để được trúng thầu; việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải “bồi dưỡng” nếu không muốn hồ sơ bị trả nhiều lần hoặc kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ.

Lĩnh vực y tế, muốn khám bệnh, điều trị nhanh, chất lượng phục vụ tốt phải có “phong bì” cho bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ. Ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, phụ huynh cũng phải lo chạy trường, chạy thầy, chạy điểm, chạy thành tích.

Tình trạng “tham nhũng vặt” cũng diễn ra khá phổ biến trong dịch vụ hành chính, dịch vụ công, giao thông đường bộ, hải quan, thuế, tư pháp,... tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.

“Tham nhũng vặt” như tổ mối ăn mòn lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gây băng hoại đạo đức xã hội khi dùng tiền để giải quyết mọi việc, làm giảm, mất sự tôn nghiêm của pháp luật. Do vậy, bên cạnh công tác phòng, chống tham nhũng, cần đặc biệt quan tâm phòng, chống nạn “tham nhũng vặt”.

Trong cuộc chiến chống “tham nhũng vặt”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành kế hoạch về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh; mới đây, Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban nội chính trong công tác phát hiện và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt”; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Tin rằng, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, các giải pháp đồng bộ được vạch ra trong Kế hoạch Phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm trị “những con sâu” nhũng nhiễu, hạch sách người dân, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, xây dựng, kiến tạo lòng tin, đạo đức của cán bộ, công chức và người dân.

Cuộc chiến này đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, kiên trì và sự ủng hộ của đảng viên và nhân dân./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết