Tiếng Việt | English

20/05/2020 - 11:20

Nông nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới

Hiện nay các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Đức Huệ đã và đang tổ chức đại hội (ĐH) Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong về những kết quả đã đạt trong thực hiện Nghị quyết (NQ) ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và những định hướng cho thời gian tới.

PV: Xin ông cho biết, một số kết quả nổi bật trong thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020?

Bí thư huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong: Sản xuất nông, lâm, thủy sản, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân trong nhiệm kỳ đạt 6,44% (đầu nhiệm kỳ 6,25%), tăng 2,04% so NQ (NQ 4,40%). Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục có sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả gắn với Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các chương trình đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được triển khai tích cực. Đến nay, vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, tiến độ thực hiện đạt 1.347/1.200ha, đạt 112,3% so NQ; vùng sản xuất chuyên canh cây chanh thực hiện 2.620/2.000ha, đạt 131% so NQ. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng hoa thiên lý lợi nhuận khoảng 250-300 triệu đồng/năm. Chăn nuôi được quan tâm phát triển, nhất là Chương trình Xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao được người dân đồng tình, ủng hộ, đạt nhiều kết quả khả quan. Đến nay, huyện đã xây dựng được 4 mô hình điểm; 1 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao.

Huyện cũng đang tập trung xây dựng vùng lúa chất lượng cao

Về công nghiệp - xây dựng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 19,14%/năm (đầu nhiệm kỳ 15,37%), tăng 0,83% so NQ (NQ 18,31%). Hiện tại, trên địa bàn huyện có 1 phân xưởng may giày da, 1 công ty, 1 nhà máy sản xuất thức ăn công nghệ cao cho bò sữa, 6 nhà máy sản xuất gạch, 1 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, 10 cơ sở và tổ hợp may gia công và 4 nhà máy điện năng lượng mặt trời. Về thương mại - dịch vụ, đến nay, toàn huyện có 166 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, tăng 102 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ và 1.773 hộ kinh doanh, tăng 460 hộ kinh doanh so với đầu nhiệm kỳ.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện theo hướng thực chất, bền vững. Đến nay, số tiêu chí đạt trung bình trên xã là 13,1 tiêu chí. Ước tính trong nhiệm kỳ, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỹ Thạnh Đông và Bình Hòa Nam. Các công trình trọng điểm được quan tâm tập trung ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công trình láng nhựa đường cặp kênh Bà Mùi đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11-2017. Công trình nâng cấp, láng nhựa đường số 1 nối dài đã thi công hoàn thành láng nhựa mặt đường, cống thoát nước và vỉa hè.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Huyện thường xuyên đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức Đảng; chủ động đấu tranh, phòng ngừa trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Toàn huyện có 25 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 2.883 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, huyện đã kết nạp 409 đảng viên (NQ 400 đảng viên).

Đức Huệ đang phát triển chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao

PV: Ông cho biết thêm về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong: Nhiệm kỳ qua, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH của huyện được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Các tuyến Đường tỉnh 822, 816, 838B, đường Giồng Nhỏ - Mỹ Bình, đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh (địa phận huyện Đức Huệ) và một số tuyến đường trên địa bàn các xã, thị trấn đã được đầu tư nhựa hóa. Một số công trình đang triển khai thi công như bờ kè thị trấn Đông Thành; đường 838C, kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình,... Kết cấu hạ tầng giao thông từng bước đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phục vụ phát triển sản xuất và đi lại, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng Tạp chí Nông thôn Việt vận động mạnh thường quân hỗ trợ hàng chục tỉ đồng xây dựng tuyến đường cặp kênh Trà Cú Thượng, đường về biên giới Giồng Két và nhiều cầu nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Tổng vốn huy động đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ qua là 1.535 tỉ 567 triệu đồng với 1.198 danh mục công trình.

PV: Những vấn đề gì hiện còn nhiều trăn trở trong nhiệm kỳ, thưa ông?

Bí thư huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong: Thứ nhất là quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, lẻ, sản phẩm nông nghiệp chưa đồng bộ về chất lượng nên sức cạnh tranh thấp. Giá cả nhiều loại nông sản không ổn định gây ảnh hưởng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

Thứ hai là công tác quy hoạch chi tiết ngành, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thiếu hệ thống giao thông mang tính kết nối vùng. Các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện đầu tư chưa đồng bộ về tải trọng (cầu, đường) gây khó khăn cho thu hút đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo
còn cao (6,07%).

Thứ ba là quản lý đất công, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có lúc thiếu chặt chẽ. Hoạt động của hệ thống chính trị còn một số nơi chưa vững mạnh toàn diện.

PV: Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện có định hướng, mục tiêu gì để thực hiện, tạo đột phá?

Bí thư huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong: Huyện ủy, UBND huyện tập trung phát huy mọi nguồn lực trong xã hội kết hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh sớm triển khai thi công các trục đường có tải trọng lớn và mang tính kết nối giữa huyện với các địa phương lân cận. Cụ thể là cầu qua sông Vàm Cỏ kết nối đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh với Đường tỉnh 823; Đường tỉnh 822B kết nối đường Hồ Chí Minh với Đường tỉnh 838; đường kết nối từ Quốc lộ 22 đến Đường tỉnh 838. Những công trình này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn lớn nhất, cũng là điểm nghẽn trong lưu thông và thu hút đầu tư của huyện.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh như vùng lúa chất lượng cao, vùng chanh đạt tiêu chuẩn, các khu chăn nuôi tập trung. Trong đó, chú trọng cây, con là thế mạnh của huyện như lúa, cây chanh, con bò,... Hiện nay, huyện đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận dự án sản xuất, nhân và lai giống vật nuôi với diện tích 100ha của Công ty TNHH San Hà và dự án nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông sản với diện tích 150ha của Công ty Cổ phần SNCD.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp mời gọi đầu tư, xây dựng trung tâm thương mại huyện và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây; đồng thời, chú trọng phát triển du lịch, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện là Khu Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An, Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đức Huệ có lợi thế về vị trí địa lý, kết nối các trung tâm kinh tế của vùng Đồng Tháp Mười với các thành phố: Tân An (Long An), TP.HCM, Tây Ninh. Đất đai của huyện còn tiềm năng rất lớn. Hệ thống thủy lợi huyện tiếp nhận nguồn nước ngọt bổ sung từ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) thuận lợi trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như cây chuối xuất khẩu, cây chanh; chăn nuôi gia súc (trâu, bò);... Bên cạnh đó, Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và Khu Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu và phát triển du lịch”.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong

Lê Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết