Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 15:18

Nông nghiệp Thủ Thừa có bước phát triển

Theo đánh giá của Hội Nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, sản xuất nông nghiệp của huyện 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục phát triển, duy trì được năng suất, sản lượng, chất lượng; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, đáp ứng được thị trường. 

Các loại cây trồng ngày càng đa dạng, tạo nguồn thu nhập cao cho người dân. Nông dân sản xuất vụ lúa Đông Xuân chủ yếu là giống nếp đạt trên 95% diện tích, lãi từ 15-20 triệu đồng/ha; cây mía với diện tích 1.800ha, lãi từ 10-15 triệu đồng/ha; cây thơm mới phát triển được 60ha, tuy chưa nhiều nhưng với giá bán từ 3.000đ-6.000đ/kg, nông dân lãi từ 10-15 triệu đồng/ha; cây chanh cũng đang phát triển mạnh, diện tích 280ha, lãi từ 30-40 triệu đồng/ha. Riêng cây rau màu đang phát triển mạnh tại các xã: Mỹ Phú, Mỹ An, Nhị Thành, Bình Thạnh, Tân Thành, nông dân lãi 100 triệu đồng/ha./.

Minh Đoàn

Chia sẻ bài viết