Tiếng Việt | English

18/06/2020 - 20:00

Nửa nhiệm kỳ, Tỉnh đoàn Long An đạt nhiều thành tích nổi bật

Ngày 18/6, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kì 2017-2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau nửa nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi mặt. Công tác giáo dục của Đoàn có tác động tích cực tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tạo điều kiện để ĐVTN phát huy khả năng sáng tạo, xung kích vì an ninh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng cũng như góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt năm 2019, công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao.

Nghị quyết Đại hội Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định 12 chỉ tiêu. Tỉnh triển khai, thực hiện đạt, vượt một số chỉ tiêu nghị quyết: 100% cán bộ Đoàn được học, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tổ chức 4 lớp Học kỳ trong Quân đội (đạt 50%) và 133 lớp giáo dục kỹ năng sống (đạt 133%); hàng năm, 100% Đoàn cấp xã đều có đăng kí thực hiện mô hình hỗ trợ TN yếu thế.

Năm 2018 và 2019, có 95% tổ chức cơ sở Đoàn hàng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 94% cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi TN, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. 100% Đoàn cơ sở cấp xã, phường, thị trấn bảo đảm thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo điều lệ. Các cấp bộ Đoàn tỉnh phát triển thêm 35.594 đoàn viên (đạt 51%);…

Khen thưởng các tập thể có thành tích nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ

Bên cạnh những kết quả, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ còn những tồn tại, hạn chế: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục vẫn chưa tiếp cận rộng rãi đến các đối tượng thanh niên ở vùng sâu, vùng biên giới; lao động sáng tạo chưa có những giải pháp mang tính đột phá;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo tiếp tục khẩn trương rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ông cũng đóng góp ý kiến, đưa ra những hoạt động sát với thực tế nhằm định hướng thiếu nhi có ý thức hơn về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái; rèn luyện ý thức, kỹ năng tự chăm lo cho bản thân qua những hoạt động “Học kỳ quân đội”, tham quan, du lịch sinh thái, đưa thiếu nhi đến và tìm hiểu về cột mốc biên cương,…

Dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ qua được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ quý II - 2020 nhằm thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đoàn chủ chốt đối với dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết