Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 16:25

Ông Lê Hồng Phước tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Trong 2 ngày (29&30/6), Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Hồng Phước - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Ông Lê Hồng Phước (thứ 5, trái qua) tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An  có 71 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao đối với cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên cả 3 lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Nội dung tuyên truyền phản ánh toàn diện, kịp thời, sinh động các hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Ngoài ra, trong các kỳ liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đều tham gia tích cực và đạt nhiều thứ hạng cao,...

Với phương châm “Dân chủ  - Đoàn kết - Kỷ Cương  - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Long An lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng và hiệu quả, đổi mới công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm đạo đức người làm báo, kết nạp 5 đảng viên mới. Đồng thời, khắc phụ khó khăn, thử thách ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng thương hiệu Đài Phát thanh và truyền hình Long An phát triển vững mạnh, trong đó thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Đài đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Việt Cường ghi nhận những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trong việc chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên,... Đồng thời, thực hiện cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, kịp thời thông tin, phản ánh đa dạng các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, nhất là tuyên truyền các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh,...

Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên./.

 Quế Quyên – Hùng Anh

Chia sẻ bài viết