Tiếng Việt | English

29/05/2020 - 19:54

Ông Lê Minh Đức tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương Long An

Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Long An tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Minh Đức tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Đại diện Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Sở Công Thương hiện có 51 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các giải pháp về ổn định kinh tế - xã hội luôn có sự chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được thuận lợi hơn. 

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu ước thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 đạt mức tăng trưởng bình quân như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2020) tăng bình quân 16,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16,4%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5% năm; kim ngạch nhập khẩu tăng 9,5%/năm; hộ sử dụng điện đạt 99,66%, trong đó hộ có điện nông thôn 99,94%; tỷ lệ cụm công nghiệp (CCN) có hệ thống xử lý nước thải: Có 13/21 CCN hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh, chiếm 61,9% (kế hoạch 100%), số còn lại đang triển khai, khả năng đến hết 2020 sẽ hoàn chỉnh hệ thống.

Một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt và vượt so với nghị quyết đề ra: Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ lệ kỳ hàng tháng đạt 100%; 100% đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; có 100% đảng viên giữ chức vụ và diện quy hoạch trưởng, phó trưởng phòng, tương đương có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp 34 đảng viên mới; hàng năm các tổ chức đoàn thể trực thuộc được xếp loại đạt từ vững mạnh trở lên,...

Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Công Thương đặt mục tiêu tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, xây dựng Đảng bộ cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng thời, phát huy tính dân chủ và xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đưa Long An trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đó, Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,5 - 14%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 12,5 - 13%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 13 - 13,5%/năm; phấn đấu 100% cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định; phấn đấu trong nhiệm kỳ đưa các CCN đã có chủ trương thành lập đi vào hoạt động.  

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ phấn đấu các tổ chức Đảng trực thuộc hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% đảng viên, quần chúng tham dự học tập quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những hình thức phù hợp; tham gia sinh hoạt Đảng lệ kỳ đạt từ 95% trở lên; có 100% đảng viên thuộc diện quy hoạch trưởng, phó trưởng phòng và tương đương được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; hàng năm, có ít nhất 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới,...

Sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng bầu các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết