Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 09:29

Ông Nguyễn Bá Luân tái đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông Long An

Với khẩu hiệu hành động “Trung thành – Đoàn kết – Năng động – Tinh thông”, Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Sở TTTT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTTT. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ngày càng mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; doanh thu và nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng hàng năm.

Hoạt động báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định pháp luật, bám sát hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu được thông tin của người dân. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có những chuyển biến tích cực. Thông tin trên mạng được tổ chức theo dõi thường xuyên, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời theo quy định đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện đồng bộ. Hệ thống thư điện tử công vụ, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến hai chiều từ tỉnh đến huyện tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả;...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ sở Sở TTTT đề ra các biện pháp nhiệm vụ trọng tâm như phát triển hạ tầng mạng nội tỉnh; xây dựng Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC); xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh; thực hiện “Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, ưu tiên triển khai trước tại TP.Tân An; phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển phát; mở rộng xây dựng hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số, phổ cập Internet băng rộng; triển khai hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng viễn thông – công nghệ thông tin,...

Hoàn thành 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao và đạt nhóm 5 đơn vị dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm sở, ngành tỉnh hàng năm; phấn đấu 95% đảng viên trở lên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hàng năm, Đảng bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 5 quần chúng ưu tú vào Đảng,...

Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở TTTT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Bá Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tái đắc cử Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết