Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 20:04

Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa

Sau gần 3 ngày làm việc (27-29/7) với tinh thần nghiêm túc, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Lê Hoàng Hùng, Đinh Văn Sáu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Tâm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và báo cáo chính trị của Đại hội; biểu quyết 14 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội và 2 chương trình đột phá, 4 công trình trọng điểm.

Đại biểu biểu quyết nội dung đại hội

Theo đó, Đảng bộ Thủ Thừa phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp; sản lượng lương thực bình quân 190.000 tấn/năm; tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước bình quân 14%/năm; số xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới 8 xã, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có trên 70% trường học đạt chuẩn quốc gia; 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 6 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới tuổi đạt dưới 9,5%; giảm tỷ suất sinh thô bình quân 10,02%; giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 40%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị 90%, khu vực nông thôn 70%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị 100%, khu dân cư tập trung nông thôn 95%; phát triển 350 đảng viên mới.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

Đại hội xác định 2 chương trình đột phá là Chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cây hoa cảnh, cây ăn quả, nếp, bò), Chương trình nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện; 4 công trình trọng điểm là Công trình Đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến Quốc lộ N2 (giai đoạn 1), Công trình Cầu qua kênh Bo Bo (bờ Nam kênh T3), Công trình Cầu qua kênh Thủ Thừa (nối xã Tân Thành và Nhị Thành) và Công trình Xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao khu vực phía Bắc huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra mắt đại hội

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa – Nguyễn Đăng Minh Xuân cho biết: “Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời chỉ đạo hệ thống chính trị sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất và đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Đăng Minh Xuân phát biểu bế mạc đại hội

Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ có những khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động – Phát triển bền vững”, đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, quê hương Thủ Thừa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết