Tiếng Việt | English

31/05/2017 - 19:40

Ông Phạm Minh Hùng được điều động về Hội Nông dân Việt Nam

Chiều ngày 31/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đến trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm trao hoa và quyết định cho ông Phạm Minh Hùng

Trên cơ sở Công văn số 300-CV/ĐĐ-HNDVN của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về việc tiếp nhận cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 861-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 điều động ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công tác kể từ ngày 01/6/2017./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết