Tiếng Việt | English

17/05/2019 - 15:41

Ông Trương Văn Nọ giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Ngày 17/5, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 13 UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, nhằm đóng góp vào nội dung Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hiệp thương thay thế Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trình dự thảo báo cáo chính trị của UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề án nhân sự UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 3/2019, tỉnh đã thực hiện xong công tác đại hội cấp cơ sở. Đến nay, có 7/15 đơn vị thực hiện xong đại hội cấp huyện, đến ngày 30/5, các đơn vị cấp huyện còn lại hoàn tất đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đề nghị  cần tập trung thảo luận nội dung báo cáo chính trị  trên tinh thần thẳng thắn để đánh giá những kết quả và hạn chế, khắc phục những tồn tại  hướng đến mục tiêu, giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; tập trung đề án nhân sự, chất lượng, cơ cấu, thành viên bảo đảm tính đại diện hình ảnh của khối đại đoàn kết và có ý kiến cho hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần tiến công, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ Mặt trận; được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các nội dung, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII đề ra đều đạt và vượt.

Hội nghị lần thứ 13 UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đa số ý kiến thống nhất với dự thảo báo cáo, tờ trình về việc dự kiến thành phần, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng Ủy viên UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024,...

Ông Trương Văn Nọ giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019

Hội nghị hiệp thương đồng ý cho thôi Ủy viên UB.MTTQ Việt Nam  tỉnh khóa VIII đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng thời, bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đơn vị tỉnh Long An - Trương Văn Nọ giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết