Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 14:49

Ông Võ Minh Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An

Chiều 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao quyết định cho ông Võ Minh Thành (bìa phải)

Theo đó, ông Võ Minh Thành – Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh được điều động về công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 17/6/2019, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đề nghị, ông Võ Minh Thành khi về đơn vị mới phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, vận dụng những kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng tập thể đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp thực hiện tốt vấn đề tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Minh Thành cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, bày tỏ sự quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết