Tiếng Việt | English

21/05/2020 - 18:13

Phản biện quy định về những người hoạt động không chuyên trách

Chiều 21/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức phản biện dự thảo Nghị quyết Quy định về những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo nghị quyết này do Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp chủ trì hội nghị phản biện

Theo dự thảo, cấp xã loại 1 có 14 chức danh không chuyên trách, được bố trí tối đa không quá 12 người; cấp xã loại 2 có 12 chức danh, được bố trí tối đa không quá 11 người; cấp xã loại 3 có 10 chức danh, được bố trí tối đa không quá 10 người. Trong đó, cấp xã loại 1 phải thực hiện bố trí kiêm nhiệm 2 chức danh người hoạt động không chuyên trách; cấp xã loại 2 phải thực hiện bố trí kiêm nhiệm 1 chức danh.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/người và mức trợ cấp theo trình độ đào tạo, phụ cấp theo thâm niên công tác.

Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: Bí thư Chi bộ hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Số lượng bố trí không quá 3 người.

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo chức danh: Bí thư Chi bộ hoặc Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng ấp, khu phố hưởng phụ cấp 1,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng; Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố hưởng phụ cấp 0,8 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định rõ về chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc ở ấp, khu phố (bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm y tế); chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cấp xã, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã.

Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon giải trình các ý kiến của đại biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố bằng với Trưởng ấp, khu phố là 1,0; mức phụ cấp cho các chi bộ, chi đoàn so với công an viên ấp nên có sự tương đồng; cần quy định rõ hơn về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm một và nhiều chức danh.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tăng số lượng công an viên ở các xã trọng điểm và cho hưởng chính sách như những người hoạt động không chuyên trách; việc cào bằng số lượng công an viên ở ấp là chưa phù hợp; mức bồi dưỡng cho phó trưởng ấp thấp hơn nhiều so với trưởng ấp, cần cân nhắc thêm.

Theo đại biểu, mức trợ cấp 0,8/người/tháng của phó các đoàn thể xã là rất thấp, đề nghị nâng lên; xem xét lại mức phụ cấp của công an viên ấp và chi hội trưởng, nên có sự tương đồng. Cũng có ý kiến cho rằng nên đưa công an viên ra khỏi danh sách cán bộ không chuyên trách,…

Tại hội nghị phản biện, Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết