Tiếng Việt | English

15/06/2017 - 09:55

Phân cấp 104 di tích do UBND cấp huyện quản lý

Trong số 109 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An, UBND cấp huyện được phân cấp quản lý 104 di tích và 2 công trình văn hóa mang tính lịch sử. 5 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 1 công trình văn hóa mang tính lịch sử còn lại do tỉnh quản lý.


Khu Di tích Ngã tư Đức Hòa thuộc tỉnh quản lý và khai thác các dịch vụ tại di tích

5 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 1 công trình văn hóa mang tính lịch sử do tỉnh quản lý hiện nay gồm: Khu Di tích Vàm Nhựt Tảo, Khu Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam bộ, Khu Di tích Ngã tư Đức Hòa, Khu Lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Khu Di tích Lịch sử cách mạng tỉnh Long An và công trình Khu Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc.

Việc phân cấp quản lý các di tích lịch sử - văn hóa căn cứ giá trị, quy mô và điều kiện quản lý, sử dụng nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả của di tích. Ngoài ra, việc phân cấp cũng được quy định rõ trong dự thảo Quy chế Quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An được lãnh đạo một số ngành, UBND và Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố, thị xã đóng góp ý kiến./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết