Tiếng Việt | English

13/07/2018 - 19:32

Phấn đấu thực hiện nghị quyết đạt ở mức cao nhất

Ngày 13/7, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh Long An khóa IX, hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Phóng viên (PV) Báo Long An phỏng vấn nhanh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ngay khi kết thúc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả của kỳ họp lần thứ 10 này, thưa ông?

Ông Phạm Văn Rạnh: Trước tiên, xin khẳng định kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Kỳ họp tiếp tục có sự cải tiến, đổi mới trong công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; tính công khai qua truyền hình trực tiếp các phiên họp được tăng cường.

HĐND tỉnh đánh giá nghiêm túc, đúng mức các kết quả đã đạt, khó khăn, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch của cả năm 2018, tạo đà và khí thế hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2021.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định qua việc thảo luận, xem xét rất kỹ, nhất trí thông qua 19 nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH địa phương, như thông qua các vấn đề liên quan đến tài chính-ngân sách, đầu tư công, quy hoạch xây dựng, đất đai phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; quyết định danh mục kêu gọi xã hội hóa; quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; quyết định mức thu học phí năm học 2018-2019; quyết định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với một số cán bộ, công chức có liên quan ở cơ sở.

Đồng thời, giám sát rất nghiêm túc, chặt chẽ qua việc xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề tại kỳ họp và ban hành nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; tiến hành chất vấn đối với một số vấn đề có tính thời sự, sát thực tiễn như giá điện tại các phòng trọ công nhân, sinh viên thuê để ở; việc tư nhân cho thuê lại máy biến áp điện để xông đèn thanh long; việc mua sắm tài sản công; thu hút đầu tư; mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan hành chính các cấp với Tòa án nhân dân trong cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng hành chính.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về việc mua sắm tài sản công tại kỳ họp thứ 10

PV: Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh được đánh giá là đã hoạt động rất tích cực. Vậy kết quả nổi bật đó là gì, thưa ông?

Ông Phạm Văn Rạnh: Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đạt kết quả với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm chất lượng. Tiến hành hai kỳ họp (họp thường lệ và bất thường), ban hành 30 nghị quyết quan trọng, cấp bách về phát triển KT-XH địa phương.

Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường, có trọng tâm, nhất là tập trung giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; tình hình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp; việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và xây dựng; việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổ chức hiệu quả phiên chất vấn giữa hai kỳ họp về công tác quản lý nhà nước về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời thống nhất với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề về đầu tư công, ngân sách, đất đai, quy hoạch phát sinh giữa hai kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tiếp tục được tăng cường.

PV: Kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua 19 nghị quyết. Xin ông cho biết những việc sẽ được thực hiện ngay sau kỳ họp để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả?

Ông Phạm Văn Rạnh: Đối với HĐND tỉnh, từng đại biểu sẽ gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp, kết quả UBND tỉnh giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân cùng thông suốt, tham gia thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; nắm bắt tốt thực tiễn đời sống xã hội để phản ảnh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong triển khai nghị quyết và tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

UBND tỉnh và các cấp, các ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2018. Trong đó sẽ tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Đề án 02 của Tỉnh ủy. Tập trung thu ngân sách, nhất là bảo đảm các khoản thu cân đối; chi tiêu công chặt chẽ, tiết kiệm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm mà HĐND tỉnh đã cụ thể hóa. Tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu,...

Tinh thần chung là phấn đấu thực hiện đạt ở mức cao nhất, chất lượng nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Song song đó, sẽ cân đối nguồn lực, đưa ra lộ trình, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai từng nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Tôi tin rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới, KT-XH tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.

An Kỳ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết