Tiếng Việt | English

27/11/2018 - 08:31

Phần mềm chống gian lận trong thi cử đầu tiên của Việt Nam

Cùng với hai người bạn, Lê Yên Thanh (1994, An Giang), là tác giả của hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ blockchain (VEC).

Sinh ra trong gia đình cha mẹ đều là giáo viên dậy toán, Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, An Giang), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) sớm được rèn luyện và phát triển khả năng học toán.

Cùng với toán, niềm đam mê tin học đến với Thanh khi cậu được tiếp xúc với máy tính.

Cùng với hai người bạn, Lê Yên Thanh là tác giả của hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ blockchain (VEC)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết