Tiếng Việt | English

Không còn tình trạng chim, cò bị vặt lông, treo ngược để bán gây phản cảm

Việc sắp xếp trật tự buôn bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bước đầu có những chuyển biến tích cực.