Tiếng Việt | English

Người dân nên cảnh giác, tránh xa “cạm bẫy” cho vay nặng lãi

Hiện nay, trên những tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, xuất hiện nhiều tờ quảng cáo, rao vặt cho vay với điều kiện rất đơn giản và kèm theo số điện thoại liên lạc.