Tiếng Việt | English

Không có

Năm 2017, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An và các địa phương kiểm tra trên 20.200 vụ, phát hiện trên 4.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 252 tỉ đồng