Tiếng Việt | English

Từ câu nói đùa, nữ bị cáo gây thương tích 50%

Nguyên nhân mâu thuẫn trong vụ việc bắt đầu từ câu nói đùa: “Mong cho trời mưa lớn, nghỉ bán đi nhậu”.