Tiếng Việt | English

Chạy xe làm sập cầu Long Kiển, tài xế nói không biết đường

Ông Nguyễn Thanh Thoản, chủ tịch UBND xã Nhơn Đức cho biết lúc mới xảy ra sự cố tài xế phân bua rằng do không biết đường nên mới cho xe ben chạy qua cầu Long Kiển khiến cây cầu này bị sập.