Tiếng Việt | English

Mở cao điểm đấu tranh tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ tháng 4/2020, Công an tỉnh Long An mở cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.