Tiếng Việt | English

Chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên Đường tỉnh 818

Gần đây, khu vực phía trước Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình từ Km0 đến Km số 1, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xuất hiện tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông.