Tiếng Việt | English

Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Uống rượu, bia là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, lạm dụng rượu, bia lại vô cùng nguy hiểm, nhất là khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.