Mô tô phân khối lớn bốc cháy, chủ xe nhảy cầu dập lửa

Sau khi xe bốc cháy, chủ xe cũng bị bén lửa nên phải nhảy cầu xuống sông.