Tiếng Việt | English

Đức Huệ: Trên 300 ôtô qua lại biên giới mỗi ngày

Theo Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 ôtô qua lại khu vực biên giới của huyện. Những ngày cao điểm, có từ 600 đến 700 xe, ảnh hưởng đến tình hình giao thông của địa phương.