Tiếng Việt | English

Long An có 1.125.978 xe cơ giới đường bộ

Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, toàn tỉnh hiện có 1.125.978 xe cơ giới đường bộ, trong đó, ô tô là 42.372 chiếc và mô tô, xe máy là 1.083.606 chiếc.