Thủ Thừa: Giải tỏa 35 trường hợp buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ N2

Trong 2 ngày 16 và 17/1, Đoàn liên ngành huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tiến hành giải tỏa 35 trường hợp xây dựng lều quán buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ N2.