Long An: Nhiều xe chở mía bị xử phạt

Riêng trong 2 ngày (11-12/02/2017), phát hiện lập biên bản 10 trường hợp vi phạm vượt quá kích thước thùng xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, tạm giữ 3 phương tiện.