Tiếng Việt | English

Dốc cầu vượt Âu tàu Rạch Chanh: Nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Nhiều người đi môtô qua cầu vượt âu tàu Rạch Chanh - Quốc lộ (QL) 62 nhiều phen hú vía, vì 2 phía dốc cầu nhựa sùi lên tạo thành gợn sóng mấp mô, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe hai bánh.