Tiếng Việt | English

Con kênh ta đào..trên ĐT 835!

Người dân ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức phản ánh, đoạn phía trước chi nhánh Cty Huy Phú JaPan thuộc km số 2, ĐT 835 nước đọng thành vũng kéo dài hơn 100m...