Tiếng Việt | English

Bất cập tại cầu Voi 1

Những năm qua, khu vực cầu Voi 1, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông. Ngoài những lý do chủ quan thì nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do hạ tầng bất cập.