Tiếng Việt | English

Bắt xe mô tô

Chiếc xe mô tô khủng các đối tượng nhập lậu từ biên giới vào Long An có giá trị ngoài thị trường lên đến 1,2 tỷ đồng.