Tiếng Việt | English

Vợ hát với cán bộ xã, chồng ghen đâm 10 nhát

Nghĩ cán bộ xã có tình ý khi hát chung với vợ mình tại cuộc nhậu, bị cáo ghen tuông, về nhà lấy kéo tới đâm 10 nhát vào bụng, một số người can ngăn cũng bị bị cáo dùng kéo gây thương tích.