Tiếng Việt | English

Một hộ dân khiếu nại việc tranh chấp lối đi

Trong hồ sơ địa chính, giấy tờ liên quan đều thể hiện lối đi công cộng, tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng do sai sót trong quá trình đo đạc.