Tiếng Việt | English

2 tháng, thu giữ gần 520 ngàn gói thuốc lá ngoại

Từ 10-15/02, trung bình một ngày - đêm có khoảng 200 thùng thuốc lá nhập lậu qua biên giới tỉnh Long An.