Tiếng Việt | English

Có hay không việc lấn chiếm lối đi công cộng?

Bức xúc về việc không được người hàng xóm đồng ý cho đi chung trên lối đi công cộng, ông Nguyễn Văn Gần khiếu nại và yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc bà Nguyễn Thị Lộc cùng địa phương, lấn chiếm lối đi công cộng.