Xin nghỉ việc theo luật, người lao động bị

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc trước 45 ngày theo quy định của Bộ luật lao động, theo đó đúng đến ngày 3/5/2017 tôi sẽ chính thức nghỉ việc ở công ty.