Mua thanh long... không trả tiền

Lợi dụng lòng tin của chủ vườn, một nữ thương lái “ôm” cả tấn thanh long bỏ trốn mà không trả tiền. Chủ vườn nhiều lần tìm đòi tiền nhưng chẳng thể nào gặp được nữ thương lái “dỏm”.