Tiếng Việt | English

Cần Giuộc: Lập lại trật tự trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

Trước năm 2017, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một điểm nóng về vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Một số cán bộ đã bị xử lý, kỷ luật.