Cho thôi việc một kiểm soát viên quản lý thị trường Long An theo nguyện vọng

Ngày 24/7, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An - Lê Minh Đức ra thông báo cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Đặng Trường Chinh (SN 1974), kiểm soát viên Quản lý thị trường Long An.