Tiếng Việt | English

Giải quyết chợ tự phát cần sự quyết tâm cao

Hiện nay, tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm chỗ kinh doanh, mua bán ngày càng diễn ra phổ biến.