Thanh tra tỉnh Long An quyết định xác minh trường hợp bà Hồ Thị Bé

Ngày 5/1/2017, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Thanh tra tỉnh có Quyết định số 02/TTr xác minh việc bà Hồ Thị Bé khiếu nại Quyết định số 6408/QĐ-UB, ngày 3/11/2016 của UBND huyện Bến Lức.