Tiếng Việt | English

Tủ sách pháp luật cơ sở - Cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An được trang bị tủ sách pháp luật (TSPL). Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật.