Nhà giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Long An thường thu tiền cao hơn quy định

Mặc dù bảng quy định giá tiền giữ xe máy tại Bệnh viện Đa khoa Long An chỉ 1.000 đồng và xe đạp 500 đồng cho gởi ban ngày, nhưng sau khi thu tiền nhân viên giữ xe thường xuyên thối thiếu tiền cho khách.