Tiếng Việt | English

Cần Giuộc tiêu hủy 22 máy bắn cá

Ngày 11/7, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiến hành tiêu hủy 22 máy bắn cá.